O mnie

o mnie
O mnie

Poznajmy się

Nazywam się Ewa Toporska i jestem przede wszystkim mamą biologiczną i zastępczą. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii – Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, gdzie nabyłam umiejętności do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych jak również prowadzenia interwencji kryzysowej. Ukończyłam również Studium Reintegracji Społecznej prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Byłam uczestnikiem szeregu szkoleń specjalistycznych m in. z zakresu skutecznej komunikacji oraz metod pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych, zagadnienia więzi i przywiązania, podstawy terapii traumy w pracy z dziećmi i młodzieżą, zaburzenia psychosomatyczne u dzieci.
Uczestniczę w terapii własnej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.