O mnie

O mnie

Poznajmy się

Nazywam się Ewa Toporska

Jestem pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i mającego atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa. Ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, gdzie nabyłam umiejętności do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych jak również prowadzenia interwencji kryzysowej.
Ukończyłam również Studium Reintegracji Społecznej prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Byłam uczestnikiem szeregu szkoleń specjalistycznych m in. z zakresu skutecznej komunikacji oraz metod pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych, zagadnienia więzi i przywiązania, podstawy terapii traumy w pracy z dziećmi i młodzieżą, zaburzenia psychosomatyczne u dzieci.
Uczestniczę w terapii własnej a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w Świetlicy Środowiskowej, Placówce Opiekuńczo Wychowawczej a także będąc Zawodową Rodziną Zastępczą. Obecnie pracuję dla Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu.
Oferuje profesjonalną pomoc i wsparcie osobom:
– w stanach depresyjnych, zaburzeniach nastroju
– z dolegliwościami psychosomatycznymi
–  doświadczających fobii i innych zaburzeń lękowych
– doświadczających problemów w relacjach
– mających problemy rodzinne i wychowawcze
– przeżywających kryzys w związku
– przeżywająch żałobę, stratę
– które doświadczają poczucia, że stoją na życiowym zakręcie, czy utknęły w martwym punkcie.